Tekijänoikeudet

Tiedonhankinnan tuloksena usein tehdään tiedosta jokin kokonaisuus. Yhteenveto voi olla tutkielma, essee, esitelmä, verkkolehti tms. Yhdistele ja muokkaa löytämääsi tietoa. Älä kopioi sellaisenaan, vaan huomioi aina oma näkökulmasi asiaan. Kunnioita opiskelutöitä tehdessäsi muiden tekijänoikeuksia.

Katso video:

Kopiraittilan koulu

Kopiraittilan koulu on verkkomateriaali, jonka avulla voit opiskella tekijänoikeustaitoja.

Lukion materiaali jakautuu kolmeen osaan: tekijänoikeustietous, erilaisten teosten käyttötaidot sekä tiedonhankintataidot ja kriittinen lukutaito. Kunkin taidon harjoituspeli löytyy koulutusasteen kahvilatilan katossa olevista lampuista. Kun olet suorittanut osion hyväksytysti, saat yhden avaimen. Kolme avainta saatuasi avautuu lopputesti-arkku.

Kun kirjaudut sivustolle, pääset tallentamaan suoritusten tulokset. Hyväksytysti suoritetusta lopputestistä voi tulostaa diplomin.

Kopiraittilan koulun muistilistakone on oivallinen apuväline! Sen avulla voit  tarkistaa, miten saat käyttää muiden tekemiä teoksia omassa opiskeluprojektissasi. Ja voit räätälöidä muistilistan omaan projektiisi.

Tehtävä:

Tee Kopiraittilan koulun sivuilla lukion tehtäväkokonaisuus