Ohjeet

Tervetuloa! Eväitä opiskeluun – tiedonhankinnan opas on tietopaketti onnistuneiden opintojen tueksi. Materiaali sopii käytettäväksi eri koulutusasteilla, mutta etenkin lukiossa ja yläkoulussa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Oppaassa tutustutaan tiedonhankinnan eri vaiheisiin:

  1. aiheen määrittely ja rajaus
  2. tiedonlähteet, mistä löydät tietoa?
  3. tiedonhaku eri tiedonlähteistä
  4. löydettyyn tietoon tutustuminen
  5. kokonaisuuden rakentaminen etsitystä tiedosta
  6. tiedonhankinnan arviointi

Materiaalista löydät tietoa myös Googlen edistyneestä käytöstä, kuvahausta, lähdeluettelon tekemisestä, lähdeviitteistä ja tekijänoikeuksista. Eväitä opiskeluun -opas soveltuu hyvin myös yläkoululaisten ja muiden tiedonhankinnasta kiinnostuneiden käyttöön.

Oppaan käyttö on helppoa. Käy läpi osiot sivuston yläpalkista tiedonhausta alkaen. Etene mielellään järjestyksessä. Lue tekstit, katso videot ja tee tehtävät. Laita sivuston osoite muistiin, että voit tarvittaessa palata materiaalin pariin myöhemmin opinnoissasi.

Visuaalinen koonti materiaalista on nimeltään Tiedonhakijan reitti (Prezi-esitys).

 

Eväitä opiskeluun -materiaalin sinulle tarjoaa kirjasto 🙂

 

Materiaalikokonaisuus on rakennettu Oulun kaupunginkirjaston ja Kempeleen kirjaston Viides tila -hankkeessa.

Eväitä opiskeluun -oppaaseen liittyvät tiedustelut: Vastaava informaatikko Elina Kauppila, Oulun kaupunginkirjasto, elina.kauppila(at)ouka.fi