Lähteeks – Tiedon opaskartta opiskelijoille

Tämä oppimiskokonaisuus on tarkoitettu lukion ja 2. asteen opiskelijoille.

Opiskelija voi tehdä tehtäviä itsenäisesti tai niitä voidaan käsitellä opettajavetoisesti oppitunnilla. Tehtäviä voi käyttää myös kirjaston tiedonhaun opetuksissa.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet

Opinnoissasi joudut hakemaan tietoa eri oppiaineissa tehtäviä töitä varten. Tiedonhaun taitojasi syventämällä opit käyttämään tiedonhaun työkaluja tehokkaasti ja monipuolisesti. 

Opiskeluun sisältyy entistä enemmän itsenäistä tiedonhakua ja tiedon soveltamista sekä arviointia eri oppiaineissa. Eväitä opiskeluun -sivuston avulla tutustut erilaisiin tiedonlähteisiin, tiedonhankinnan eri vaiheisiin ja tapoihin etsiä tietoa. Aineistossa syvennetään tiedonhaun taitoja ja menetelmiä tiedon luotettavuuden arvioinnissa. Kokonaisuus tukee kriittisen monilukutaidon kehittymistä niin, että osaat analysoida ja arvioida monimuotoisia tekstejä sekä tunnistat niiden tavoitteita.

Alla olevat tehtäväkokonaisuudet ohjaavat sinua tutustumaan Eväitä opiskeluun -sivuston eri osiin. Voit tehdä ne haluamassasi järjestyksessä.

Linkit vievät sinut Eväitä opiskeluun -sivuston sisältösivuille, joista löytyvät suoritettavat tehtävät. Takaisin tälle sivulle pääset helpoiten ylävalikon Oppimistehtävät – Oppimiskokonaisuus 2. asteen opiskelijoille -linkin kautta. Sivuston ulkopuoliset linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Valopäät verkossa oppimiskokonaisuus löytyy myös Qridi-oppimisympäristöstä, jossa oppilaan etenemistä voi seurata. Sisällöt ovat kuitenkin tällä sivustolla.

Lisenssi

CC BY-NC-SA 4.0

Koska kyseessä on verkosta löytyvä materiaali, toivomme kaikessa jatkokäytössä linkitystä alkuperäiselle sivustolle.

Sivun kuvat: Pexels ja Pixabay.

1. Tiedon luotettavuuden arviointi

Jokaisen tiedonlähteen kohdalla on arvioitava, kuinka luotettavaa lähteen esittämä tieto on. Tällöin puhutaan lähdekritiikistä. Nykyisen tietotulvan aikana tiedon oikeellisuuden arviointi ei ole mitenkään yksinkertaista. Lukio-opinnoissa tavoitteena on opiskelijan monilukutaidon kehittyminen, mihin pyritään kaikissa oppiaineissa. 

A. Tiedonlähteiden arviointi ja lähdekritiikki
Mene sivulle Tiedonlähteiden arviointi ja lähdekritiikki. Lue tekstit, katso video ja tee sivulta löytyvät tehtävät.

B. Mis- ja disinformaatio
Väärää tietoa leviää tahattomasti, mutta sitä tuotetaan myös tietoisesti. Tutustu mis- ja disinformaation eroavuuksiin tekemällä sivun tehtävät.

2. Lähteiden merkitseminen

Opiskeluissa ja myös jatko-opinnoissa lähteiden merkitseminen on keskeisiä taitoja. Lähdeviitteiden ja -luetteloiden laatimiseen kouluilla ja oppilaitoksilla on omat ohjeensa, mutta tärkeintä on yhdenmukaisuus ja huolellisuus niiden merkitsemisessä.

A. Mene sivulle Lähdeluettelo ja lähdeviittaukset ja tutustu asiaan. Tee sivun alaosasta löytyvät tehtävät.

3. Tiedonhaku verkkokirjastossa

Opinnoissasi joudut hakemaan tietoa useista lähteistä, joita et välttämättä löydä suoraan Internetistä. Kirjastot ovat valtavia tietovarantoja ja niissä olevaa tietoa voit hakea monella tavalla esimerkiksi menemällä kirjastoon ja katselemalla, mitä hyllyistä löytyy. Laajemman aineistokokoelman saat käyttöösi hakemalla tietoa verkkokirjastosta.

A. Haku OUTI-verkkokirjastosta
Mene seuraavaksi sivulle Haku verkkokirjastosta. Harjoittele verkkokirjaston käyttöä tekemällä sivulta löytyvät tehtävät. Jos asut muussa kuin OUTI-kirjastojen kunnassa, voit hakea tietoa tehtäviin oman kuntasi verkkokirjastosta.

4. Kirjastojen e-aineistot

Kirjastot tarjoavat asiakkaidensa käyttöön myös monipuolisia e-aineistopalveluja. E-aineistoja kannattaa hyödyntää opinnoissa, sillä ne ovat saatavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Niiden avulla saat käyttöösi muun muassa laajat sanoma- ja aikakauslehtiaineistot, joita voit käyttää hyödyksesi esimerkiksi kielten opiskelussa tai tutustuessasi ajankohtaisiin asioihin eri puolilla maailmaa.

A. eKirjasto
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoilla on yhteinen eKirjasto, joka tarjoaa asiakkailleen aineistoja käytettäväksi myös verkossa. Voit muun muassa kuunnella kirjoja, katsella elokuvia tai vaikkapa harjoitella kitaransoittoa. Tutustu eKirjasto-sivulla olevien tehtävien avulla kirjastojen e-aineistoihin. Vilkaise samalla sivun lopussa olevaa linkkikokoelmaa, sillä saatat löytää niistä tarvitsemiasi aineistoja.

5. Verkkotiedonhaku

Nykyään tiedonhaku usein aloitetaan Internetistä. Netissä on valtavasti tietoa, jota ei ole järjestetty. Hakukoneilla siitä löytyy kuitenkin vain osa. Lisäksi suuri osa Internetissä olevista tiedoista on kaupallista – muista lähdekritiikki käyttäessäsi Internetistä löytyvää aineistoa töidesi lähdemateriaalina. Perehdy verkkotiedonhakuun ja tietokantoihin alla olevien tehtävien avulla.

A. Googlen tehokäyttö
Lue lisää verkkotiedonhausta ja opi hyödyllisiä vinkkejä Googlen edistyneempään käyttöön sivulta Googlen tehokäyttö. Google Scholarista puolestaan voit löytää eri tieteenalojen tutkimusartikkeleja, joita voit käyttää tiedonlähteinä. Kertaa oppimaasi sivun tehtävien avulla.

B. Tietokannat
Tietokantoihin on koottu paljon informaatiota, ja esimerkiksi OUTI-verkkokirjasto on tietokanta. Internetin hakukoneet eivät ulotu tietokantojen sisältöihin, vaan tietoa on haettava tietokantojen sisäisillä hakukoneilla. Jatko-opinnoissasi tulet todennäköisesti käyttämään eri tieteenaloille suunnattuja tietokantoja, joten perusperiaatteet tietokantahauista on hyvä osata. Lue lisää asiasta Tietokannat-sivulta ja katso sieltä löytyvät videot.

6. Digitaalinen jalanjälki

Aina kun käytät Internetiä, siitä jää jälkiä verkkoon. Jokainen Facebook-päivitys, Instagram-kuva, puhelimen paikannustieto, tykkäys jne. ovat näitä jälkiä. Yksittäinen digitaalinen jälki ei kerro välttämättä paljonkaan jäljen jättäjästä, mutta hajallaan olevia tietoja keräämällä voidaan muodostaa hyvinkin yksityiskohtaisia profiileja. Digitaalisten jälkien muodostumisesta on hyvä olla tietoinen. Mitä tietoja sinä haluaisit itsestäsi löytyvän?

A. Tutki sivuston Digitaalinen jalanjälki -osiota ja hahmottele oma digitaalinen jalanjälkesi.

7. Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta päättää luomansa teoksen käytöstä eikä muilla ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Tutustu tekijänoikeuksiin Kopioston tuottaman Kopiraittilan koulu -verkkomateriaalin avulla. Linkit löydät Tekijänoikeudet-sivulta.

8. Kuvat, kuvien käyttö ja julkaiseminen

Kuvilla sekä ääni- ja videopätkillä voit helposti elävöittää opiskelutehtävääsi. Kuviin, niiden hakuun, julkaisemiseen ja tekijänoikeuksiin kuitenkin liittyy paljon asioita, joita on hyvä tietää. Esimerkiksi Internetissä suuri osa kuvista ja videoista on tekijänoikeuden alaista. Alla olevien tehtävien avulla voit syventää kuvien käytön ja julkaisemisen sekä tekijänoikeusasioiden tietämystäsi.

A. Kuvahaku ja kuvien julkaisu
Perehdy Kuvahaku ja kuvien julkaisu -sivuun
ja tutustu tehtävissä vapaasti käytettävien kuvien hakupalveluihin. Tee sivun tehtävät.

B. Käänteinen kuvahaku
Tutustu käänteisen kuvahaun ohjeisiin ja testaa taitojasi netissä.