Tiedonhankinnan käsitteet

Tiedonhankinta on prosessi, jossa opiskelija hankkii olennaista ja kattavaa informaatiota eri tiedonlähteistä tyydyttääkseen tiedontarpeensa.

Eväitä opiskeluun -oppaassa tutustutaan tiedonhankinnan eri vaiheisiin:

  1. aiheen määrittely ja rajaus
  2. tiedonlähteet, mistä löydät tietoa?
  3. tiedonhaku eri tiedonlähteistä
  4. löydettyyn tietoon tutustuminen ja tiedon kriittinen arviointi
  5. kokonaisuuden rakentaminen etsitystä tiedosta
  6. tiedonhankinnan arviointi

Tiedonlähde on esimerkiksi kirja, lehti, henkilö, aihehakemisto, tietokanta tai verkkosivusto, joista voi löytyä vastauksia tiedontarpeeseen.

Tiedonhaku puolestaan on yksittäisen tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä. Tämä edellyttää erilaisten tiedonlähteiden tuntemista ja myös teknistä taitoa käyttää esimerkiksi tietokantoja sekä kykyä etsiä tietoa verkosta monipuolisesti. Tiedonhaku on yrittämistä, erehtymistä, uudelleen hakemista ja lopulta onnistumista.

Tiedonhallinta tarkoittaa kykyä arvioida löydettyä tietoa kriittisesti ja kykyä liittää se omaan tietopohjaan.


Tehtävä

Mitä eroa on tiedonhankinnalla ja tiedonhaulla? Mikä on tiedonhankinnan ensimmäinen vaihe ja mitä hyötyä on ajatuskartan käyttämisestä tiedonhaussa?

Tee pieni ajatuskartta aiheesta tiedonhankinta ja asiasanat ja esittele se ryhmällesi.