Erilaiset tiedonlähteet

Aiheen määrittelyn ja rajauksen jälkeen tiedonhankinnan toinen vaihe on miettiä, mistä löydät tietoa. Sopivaa tiedonlähdettä valitessasi mieti, millaista tietoa tarvitset juuri tämän opiskelutehtävän tekemisessä? Tarvitsetko yleistä vai tieteellistä tietoa? Ja mistä saat tarvittavat tiedonlähteet käyttöösi?

Tiedonlähteitä ovat erilaiset kirjalliset (painetut tai sähköiset) tai suulliset tiedonlähteet. Opiskellessa tietoa voidaan etsiä useista eri tiedonlähteistä – kuten kirjoista tai Internetistä joko hakukoneilla, linkkikirjastoista, aihehakemistoista tai tietokannoista.

Painettuja tiedonlähteitä ovat esimerkiksi kirjat, lehdet ja kartat.

Sähköisiä tiedonlähteitä puolestaan voivat olla e-lehdet, e-kirjat, verkkosivut, verkkokirjastot sekä muut tietokannat.

Henkilöiltä voit saada tietoa joko haastattelemalla, tekemällä verkkokyselyn tai havainnoimalla heidän toimintaansa.

""

Tehtävä yläkouluun ja 2. asteelle

  1. Mieti millaisia tiedonlähteitä käytät itse eniten opiskeluissasi ja koulutöissä. Miksi? Entä millaisia tiedonlähteitä käytät vapaa-ajallasi?