Lähdekritiikki

Tiedonhankinnan kolmannessa vaiheessa etsi tietoa eri tiedonlähteistä. Tutki mitä tietoa löydät Internetistä. Tee hakuja verkkokirjastosta tai tietokannoista. Tee hakuihin rajauksia, katkaise hakusanoja ja yhdistele erilaisia asiasanoja. Selaile kirjoja ja lehtiä tai e-aineistoja. Haastattele ihmisiä, tallenna haastattelu tai tee muistiinpanoja. Voit myös etsiä tietoa linkkikirjastosta. Makupalat.fi on Suomen yleisten kirjastojen tuottama linkkihakemisto. Kokoelmaan on kerätty laadukkaita verkkosivuja tiedon tarvitsijoille. Ennen kaikkea – tule kirjastoon!

Kun olet etsinyt tietoa eri tiedonlähteistä, on aika tutustua löytämääsi tietoon ja arvioida sen käyttökelpoisuutta. Selaile, lue, katsele, kuuntele ja tee muistiinpanoja. Vertaile aiheesta löytämiäsi tietoja ja arvioi valitsemiesi tiedonlähteiden sisältöä.

Lähdekritiikki tarkoittaa tiedonlähteen luotettavuuden arvioimista eli sen arvioimista, onko löytämäsi tieto oikeaa.  Nykyisessä tiedontulvassa tiedon oikeellisuuden arviointi on monesti haastavaa. Joskus lähde voi sisältää virheellistä tai vanhaa tietoa.

Jos vain mahdollista, on järkevää etsiä käsiinsä monta eri lähdettä ja verrata niiden sisältämää tietoa toisiinsa. Näin saat varmemmin oikeaa tietoa hyödynnettäväksesi.

Tiedonlähdettä kannattaa  siis tutkia tarkemmin: 

Tehtävät:

Katso alla olevat videot media- ja lähdekritiikistä.