Lähdeluettelo ja lähdeviittaukset

Lähdeluettelo

Opiskelutyöhön täytyy merkitä käytetyt tiedonlähteet. Lähdeluettelo tulee loppuun ennen liitteitä. Myös verkkolähteet merkitään lähdeluetteloon.

Lähteiden merkitsemisessä tulee käyttää samaa tyyliä läpi tekstin ja merkitsemisessä on hyvä olla huolellinen. Kouluilla ja oppilaitoksilla on usein omat ohjeensa lähdeluettelon ulkoasusta ja siihen merkittävien tietojen järjestyksestä.

Yleensä lähdeluettelosta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • tekijä(t) tai toimittaja(t)
  • julkaisuvuosi
  • artikkelin ja lehden, kirjan tai esimerkiksi verkkosivun nimi
  • kustantaja
  • kustannuspaikka
  • tarvittaessa sivut, joilta tieto on poimittu
  • verkkolähteestä merkitään lisäksi: verkkosivun osoite ja päivämäärä, jolloin tieto on katsottu sivulta

Kielijelppi – lähdeluettelon laatiminen

OUTI-verkkokirjastosta löydät teoksen tiedoista myös viitetiedot, josta voit katsoa mallia lähdeluettelon tekoon. Chicago-tyylinen viite vastaa Oulun lukiolaisen lähdeluettelomallissa käytettyä tapaa.

Lukiolaisen lähdeluettelomalli  (Oulun kaupunki, lukiot)

Lukiolaisen lähdeluettelomalli, Oulun kaupunki

 

Lähdeviittaukset

Lähdeviittauksella ilmaistaan, mikä on kirjoittajan omaa tekstiä ja mikä muualta lainattua tai referoitua. Lähdeviittaukset mahdollistavat, että lukija voi tarkistaa esitetyn tiedon paikkansapitävyyttä ja hankkia lisätietoja. Käytetyt lähteet on ilmoitettava sekä tekstissä että lähdeluettelossa. Tekstin lomaan lisättävien viitteiden merkitsemistapoja on monia, jotka vaihtelevat aloittain ja julkaisijoittain.

Kielijelppi – lähteeseen viittaaminen

Kielijelppi – lähdeviitteiden merkintä

Plagiointi

Plagiointi on toisen tekstin, kuvan tai kaavion esittämistä omana. Tällöin voidaan esimerkiksi käyttää toisen kirjoittajan tekstiä merkitsemättä sitä lähteeksi. Plagioimista on myös toisen tekstin käyttäminen, jos tekstiä on muutettu vain muutaman sanan osalta. Lue lisää plagioinnista Älä kopsaa -sivustolta.

Tehtävä: