Tiedonhankinta

Tiedonhankinta on prosessi, jossa opiskelija hankkii olennaista ja kattavaa informaatiota eri tiedonlähteistä tyydyttääkseen tiedontarpeensa.

Tiedonlähde on esimerkiksi kirja, lehti, henkilö, aihehakemisto, tietokanta tai verkkosivusto, joista voi löytyä vastauksia tiedontarpeeseen.

Tiedonhaku puolestaan on yksittäisen tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä. Tämä edellyttää erilaisten tiedonlähteiden tuntemista ja myös teknistä taitoa käyttää esimerkiksi tietokantoja.

Tiedonhallinta tarkoittaa kykyä arvioida löydettyä tietoa kriittisesti ja kykyä liittää se omaan tietopohjaan.

Tiedonhaku on yrittämistä, erehtymistä, uudelleen hakemista ja lopulta onnistumista.

Kun olet tekemässä opiskelutehtävää, esimerkiksi tutkielmaa tai esseetä, on ensimmäinen ja tärkein asia aiheen määrittely ja rajaus. Tämä on myös tiedonhankinnan ensimmäinen vaihe.

Se, mitä ja millaista tietoa tarvitset, määrittää sen millaista tiedonhakua sinun tulee tehdä ja millaisia tiedonlähteitä tehtävässä on hyvä käyttää. Mieti siis aluksi: