Tiedonlähteiden arviointi ja lähdekritiikki

Kun olet määritellyt ja rajannut aiheen sekä miettinyt mistä tiedonlähteistä löydät tietoa, on tiedonhankinnan kolmannen vaiheen aika eli etsi tietoa eri tiedonlähteistä. Tutki mitä tietoa löydät Internetistä, tee hakuja verkkokirjastosta tai tietokannoista. Tee hakuihin rajauksia, katkaise hakusanoja ja yhdistele erilaisia asiasanoja. Selaile kirjoja ja lehtiä tai e-aineistoja. Haastattele ihmisiä, tallenna haastattelu tai tee muistiinpanoja. Voit myös etsiä tietoa linkkikirjastosta, Makupalat.fi on Suomen yleisten kirjastojen tuottama linkkihakemisto. Kokoelmaan on kerätty laadukkaita verkkosivuja tiedon tarvitsijoille. Ennen kaikkea – tule kirjastoon! Lue lisää tiedonhausta.

Kun olet etsinyt tietoa eri tiedonlähteistä, on aika tutustua löytämääsi tietoon ja arvioida sen käyttökelpoisuutta. Selaile, lue, katsele, kuuntele ja tee muistiinpanoja. Vertaile aiheesta löytämiäsi tietoja ja arvioi valitsemiesi tiedonlähteiden sisältöä.

Lähdekritiikki tarkoittaa tiedonlähteen luotettavuuden arvioimista eli sen arvioimista, onko löytämäsi tieto oikeaa.  Nykyisessä tiedontulvassa tiedon oikeellisuuden arviointi on monesti haastavaa. Joskus lähde voi sisältää virheellistä tai vanhaa tietoa.

Jos vain mahdollista, on järkevää etsiä käsiinsä monta eri lähdettä ja verrata niiden sisältämää tietoa toisiinsa. Näin saat varmemmin oikeaa tietoa hyödynnettäväksesi.

Tiedonlähdettä kannattaa  siis tutkia tarkemmin: 

  • Luotettavuus. Onko sisältö totta vai tarua?
  • Ajantasaisuus. Milloin tiedonlähde on julkaisu?
  • Tekijä. Kuka sisällön on kirjoittanut? Löytyvätkö siitä lähdemerkinnät?
  • Julkaisija. Kuka tiedonlähteen on julkaissut? Tiedonlähteen asiantuntevuus.
  • Puolueettomuus. Miksi lähde on tehty, mikä on kirjoittajan motiivi?
  • Totuusarvo. Onko kyseessä tutkittua tietoa vai mielipiteitä?

TEHTÄVÄT:

Katso alla oleva video lähdekritiikistä.

Pohdi sivun alaosasta löytyvien Mediakasvatusseuran tuottamien kuvien perusteella, että miten itse tulkitset tai tuotat mediasisältöjä.
Lue lisää Tuota ja tulkitse -oppimateriaalista.