Tietokannat

Haku tietokannoista

Tietokantoihin on koottu paljon informaatiota. Esimerkiksi OUTI-verkkokirjasto on tietokanta.

Eri tietokannoissa on erilaisia hakumahdollisuuksia. Yleisimpiä ovat:

 • Vapaasanahaku
 • Tekijähaku
 • Teoksen nimi/nimekehaku
 • Luokkahaku
 • Aihe/asiasanahaku
 • Julkaisuvuosihaku
 • Kustantajahaku
 • Kielihaku
 • Materiaalityyppihaku

Vapaasanahaku hakee useammasta hakukentästä yhtä aikaa. Yleensä sitä käytetään nopeaan hakuun.

Tekijähaun avulla haetaan teoksia tekijän nimen perusteella.

Teoksen nimi/nimekehaku hakee esim. kirjan tai cd-levyn nimen perusteella.

Luokkahaku/luokitushaku hakee kirjastoluokkien perusteella. Kirjastoissa aineistot on järjestetty aiheiden mukaisiin luokkiin. Luokkahakua voidaan käyttää asiasanahaun yhteydessä. Aineiston voi esimerkiksi varmistaa olevan kaunokirjallisuutta lisäämällä luokkahaun kohtaan 84.2.

Aihe/asiasanahaun avulla haetaan teoksia jostain tietystä aiheesta asiasanoja apuna käyttäen. Tarkista asiasanojen oikea muoto Fintosta ennen hakua. Jotkut sanat ovat yksikkömuodossa (esimerkiksi aurinko), jotkut monikossa (esimerkiksi tähdet).

Julkaisuvuosihaulla voidaan hakea tiettynä ajanjaksona julkaistuja teoksia. Hakuvaihtoehtoina voi olla esimerkiksi tiettyjen vuosilukujen välinen ajanjakso (2000–2005) tai tietty vuosi (2018).

Kustantajahaulla haetaan tietyn kustantajan julkaisemia teoksia.

Kielihaku on vaihtoehto, jonka avulla haetaan materiaalia jollain kielellä.

Materiaalityypin määrittäminen on tärkeää, jos haluaa vain tietynlaista materiaalia, esimerkiksi kirjoja. Vaihtoehtoina voi olla esimerkiksi kirja, cd-levy, dvd-levy, elektroninen aineisto, moniviestin jne.

Fraasihaku tarkoittaa useamman sanan muodostaman lauseen, laulun sanojen, henkilön tai yrityksen nimen hakemista. Yksinkertaisesti siis haetaan jotakin sellaista lähdettä, joka sisältää kaikki kirjoitetut termit peräkkäin halutussa järjestyksessä. Yleensä fraasihaussa hakutermit kirjoitetaan lainausmerkkien väliin tai valitaan hakutapa alasvetovalikosta. Esimerkkejä fraasihausta: ”Oulun seudun ammattikorkeakoulu”, ”Tove Jansson”, ”Puistossa ilta viilenee, Pete lämpimikseen hyppelee”.

Sanakatkaisu

Tietokantahaussa voi käyttää apuna sanakatkaisua. Sanakatkaisu kannattaa tehdä, jos ei tiedä, onko asiasana monikossa (koira vai koirat), tai haluaa laajemman hakutuloksen (koira? hakee koirista, koiraroduista ja muista hakutermeistä).

Joissakin tietokannoissa käytetään katkaisumerkkinä pelkkää väliä ( ), väliviivaa (-), kysymysmerkkiä (?) tai tähteä (*).  Tietokantojen ohjeissa neuvotaan haun tekemisessä.

Boolen operaattorit

Boolen operaattorit mahdollistavat useiden hakutermien haun yhtä aikaa tai jonkin hakutermin rajaamisen pois hakutuloksista. Operaattorit ovat AND, OR ja NOT (ja, tai, ei).

Esimerkkejä:

aika* NOT aikakone* (haetaan ajasta, aikakausista, mutta ei aikakoneista)

koira? AND kissa? (haettaessa koirista, kissoista, kissaroduista ja koiraroduista ym. asiasanoista, joissa alku on sama)

saar- AND kari- (haetaan saarista, muttei tiedetä sen virallista hakutermiä, se voi olla joko saari tai saaret, sekä haetaan kareista, ei tiedetä onko sana monikossa)

""

Tehtävät lukioon ja 2. asteelle.

 1. Katso alla olevat videot.
  • Itä-Suomen yliopiston toteuttama video Boolen logiikasta sekä
  • Helsingin yliopiston kirjaston video hakutekniikoista.
 2. Tutustu Oulun yliopiston kirjaston verkkosivuilla ohjeisiin hakulauseen suunnittelusta. Muodosta vastaavasti suomenkielinen hakulause aiheeseen ”ilmaston lämpenemisen vaikutukset napa-alueilla”. Käytä hyväksesi Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO), joka löytyy finto.fi-sivustolta.